My Indici

Kūa whakahautia kātoatia te pūnaha mō ngā pūrongo hauora. Ko te ingoa o te Pūnaha nei ko indici™

Ko indici™ te hūarahi hōu kia pūrongotia, kia tōhatōhatia, kia ūnuhia ngā kōrero, ngā tūhinga mō te hauora me te wāiora ō te tāngata. E kore e whāi mana te pūnaha whakarite ōu ōranga ki tēnei Whare Hauora. Me rēhita ki te tomokanga o indici™. Kō ngā kupu huna kia 8 nga reta pū, kia 2 ngā nama. Mei kore nga ingōa (au ake) e whakamahia.

Ka taunakitia ma Kukara Hiriwā hei pūtiro tukutuku kia māhia te indici™ Me whakahōuhia ngā tuhīnga hukihuki a Firefox, ta Safari, ta Edge, Internet Explorer11 kia hono mai kī tē whārangi ipurangi hōu Tiki ake tē Tātai Hiriwā kei www.google.com/chrome.

Ka tono te whārangi o indici™ ki ngā pārongo e 4.

– Te Ingoa : whānau: tapa 1 Tapa 2.

– Rā whānau: mārama: tau.

– NHI

– Īmera

indici™ kā rapua katoatia ngā mōhiohio māu. Kiā whakatairanga mai ngā kowhiringa e 3 nei

– Full access: Mauri ora.

– Partial access: me whakapā atu.

– No access: me whakapā atu.

Kiā tau ai tōu rēhitatanga ki indici™ kia mahi ngātahi ai ki te Whare Hauora me ngā matanga o rēira. Kia whakahaeretia ngā mahere hauora, ahakoa ki hea rānei koe. E tāea e koe:

– Kia tirohia ki au pūrongo hauora.

– Kia kītea ngā aromatawai

– Kia tono tākuta/āwhina rānei.

– Kia tono rongoa anō

– Kia tohaina atu ngā pūrongo hauora.

– Kia tuku karere whakamaumahara.

– Kia kōrero/pātuhi ngātahi ai kōrua ko te matanga hauora, nēhi rānei Kia tono karere ā whitiata, ā tuhi rānei ki ā koe.

Kia mutu ngā tono rēhitatanga, me te tūkanga rēhita. Me tipakohia e koe ko indici™ he rāwe I roto I te pūtiro tukutuku. Kia mutu te tono ki whakarite ōu ōranga. Whakahauhia ki ā indici™
Kei rapu te App indici™ kia te toa App, ki ngā toa aporo hoki.